Protecția Datelor

Subiectul acestui site web pentru Protecția Datelor

GLS B.V. și filialele sale din 19 țări din UE („GLS Group”) iau în serios protecția datelor. Datele personale sunt colectate numai în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

Pe site-ul GLS Protecția Datelor vrem să vă informăm cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul livrării coletelor în fiecare țară în care GLS are o filială.

Identitatea și datele de contact ale Operatorului / Responsabilului cu Protecția Datelor

Veți găsi datele de contact ale filialei GLS (Operator) în caseta relevantă de mai jos, precum și datele de contact ale

Responsabilului cu Protecția Datelor pentru protecția datelor.

În cazul în care locuiți într-o altă țară, puteți contacta Managerul Corporate de Protecția Datelor din cadrul companiei, la adresa dataprotection@gls-romania.ro sau puteți trimite o scrisoare scrisă către:

Manager Corporate Protecția Datelor
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germania

Pe acest site, GLS Romania oferă informații cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal în vederea livrării coletelor.

I. Identitatea și datele de contact ale Operatorului / Responsabilului cu Protecția Datelor

Următoarele informații sunt valabile pentru GLS Romania, responsabilă de colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în GLS Romania (Operator):

GLS General Logistics Systems Romania SRL
Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu
Nr. telefon: 0269-501.900
Fax: 0269-501.950
E-mail: info@gls-romania.ro

Dacă doriți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor, vă rugăm să folosiți adresa de e-mail dataprotection@gls-romania.ro . Dacă doriți să ne contactați printr-un e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați.

De asemenea, puteți contacta GLS prin trimiterea unei scrisori către Responsabilul cu Protecția Datelor al GLS Romania .

Responsabil cu Protecția Datelor al GLS Romania,
GLS General Logistics Systems Romania SRL
Str. Ștefan cel Mare, nr. 3, Parc Industrial Șelimbăr, 557260, Șelimbăr, jud. Sibiu

II. Informații generale

1. Date personale

Datele cu caracter personal includ detalii privind circumstanțele personale sau faptice ale unui individ anume sau determinabil. Aceasta include, de exemplu, informații cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Informațiile care nu pot fi legate de un individ anume sau determinabil – cum ar fi date statistice – nu sunt considerate date cu caracter personal.

2. Legea aplicabilă privind protecția datelor și angajamentul față de secretul datelor

Toate entitățile GLS situate în țările UE se supun regulamentelor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP) și altor legi naționale relevante privind protecția datelor.

GLS Romania oferă servicii poștale pentru public sau contribuie la prestarea acestor servicii și este obligată să respecte reglementările privind secretul poștei. Toți angajații GLS Romania s-au angajat, prin semnătură, să adere la secretul datelor și secretul poștei.

3. Securitatea informațiilor

Prin intermediul unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale, companiile GLS fac tot posibilul pentru a proteja datele personale împotriva pierderilor sau abuzurilor. Datele personale sunt prelucrate numai în sisteme care sunt protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Politicile de securitate IT GLS. GLS va modifica măsurile de securitate și de protecție a datelor oricât este necesar în funcție de progresele tehnologice.

III. Date privind expedierile și destinatarii

1. Categorii de date, scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic

Pentru realizarea serviciilor de coletărie și, prin urmare, îndeplinirea contractului cu clienții săi (expeditorii) [Conform Art. 6, paragraf 1, lit. (b), RGDP], incluzând în mod particular livrarea coletului, plata serviciilor, gestionarea reclamațiilor, GLS Romania are nevoie de datele expeditorului (informațiile adresei și alte detalii de contact, informațiile de plată și alte date contractuale relevante conform serviciilor comandate de expeditor), precum și datele destinatarului (numele, adresa, codul poștal, orașul, țara, opțional – numărul de telefon și adresa de e-mail).

Datele destinate transferului către companiile GLS, precum și documentația de interfață (scanarea coletelor în locații diferite) și dovada livrării (POD) [POD (Proof-Of-Delivery) = dovada livrării] pot fi prelucrate și înregistrate de diverse filiale GLS. GLS folosește date personale cu privire la expediere și la destinatari numai pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. Orice utilizare ulterioară nu este permisă.

În unele cazuri, putem procesa date pe bază de consimțământ [Conform Art. 6, paragraf 1, lit. (f), RGDP] sau din cauza interesului nostru legitim (în special în ceea ce privește următoarele scopuri: verificarea solvabilității, programul de conformitate).

2. Responsabilitatea

Respectarea reglementărilor legale aplicabile privind protecția datelor este o obligație de bază a fiecărei companii GLS. Transferul datelor de către un expeditor către o companie GLS nu implică prelucrarea datelor în numele altora.

Servicii suplimentare, cum ar fi FlexDeliveryService necesită adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului pentru a-l informa despre starea livrării coletelor. Companiile GLS primesc numărul de telefon și / sau adresa de e-mail de la expeditorul care a comandat acest serviciu suplimentar. Expeditorul este de asemenea responsabil pentru colectarea corectă a acestor date și, în special, acordul destinatarului pentru transferul adresei sale de poștă electronică și / sau numărului de telefon către GLS.

Dacă aveți întrebări cu privire la această procedură, vă rugăm să contactați partenerul dumneavoastră contractual (expeditorul). Puteți de asemenea să vă exprimați retragerea consimțământului față de GLS Romania. În acest caz, vă rugăm să folosiți detaliile de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor GLS Romania (detalii la punctul I.). Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați.

De asemenea, puteți contacta GLS trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor GLS Romania (detalii la punctul I.)

3. Partage de données et destinataires.

În general, numai expeditorul și destinatarul coletului au dreptul să primească informații despre colet. GLS furnizează informații despre colete către terțe persoane (de exemplu, autorităților guvernamentale) numai pe baza reglementărilor legale.

Companiile GLS nu vor vinde sau închiria date cu caracter personal terțelor persoane. Cu toate acestea, există anumite circumstanțe în care GLS poate să împărtășească datele dumneavoastră personale fără notificare suplimentară. Părțile care vă pot primi datele includ:

 • Filialele și contractorii GLS din alte țări ale UE sau din afara UE în scopul livrării coletelor de la expeditor la destinatar [Conform Art. 6, paragraf 1, lit. (b), respectiv lit. (c), RGDP].
 • Terțe părți afiliate sau neafiliate care sunt contractate să furnizeze servicii pentru sau în numele GLS (Persoană împuternicită de operator), în special furnizorii de servicii IT, GLS Romania a încheiat contracte adecvate de protecție a datelor cu aceste părți.
 • Aalte persoane sau organizații, conform legii sau reglementărilor aplicabile.
 • Personalul și agențiile din domeniul aplicării legii în scopul respectării cerințelor de securitate națională sau ca parte a unui proces legal pentru protejarea proprietății noastre sau pentru promovarea unei investigații privind încălcarea regulilor și politicilor GLS, acces neautorizat sau folosirea echipamentelor GLS sau orice altă activitate ilegală.

4. Reținerea și ștergerea

GLS Romania prelucrează date cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care le folosim. Vom determina cât de mult să păstrăm datele pe baza următoarelor cerințe:

 • Cerințe operaționale: cum ar fi perioada de timp necesară pentru furnizarea serviciilor.
 • Cerințe legale: cum ar fi cazul în care GLS Romania trebuie să păstreze înregistrările pentru o anumită perioadă de timp pentru a se conforma legii.

Datele arhivate sunt înregistrate pe un mediu de stocare accesibil numai personalului autorizat. După expirarea termenului legal de stocare, datele sunt șterse.

IV. Drepturile persoanelor vizate, retragerea consimțământului, exercitarea drepturilor dumneavoastră, reclamații la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

1. Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să:

 • să fiți informat și să dețineți acces la datele dumneavoastră personale prelucrate (Dreptul de a fi informat și dreptul de acces conform articolului 15, RGDP);
 • obțineți corecția datelor personale inexacte (Dreptul la rectificare conform articolului 16, RGDP);
 • obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale (Dreptul la ștergerea datelor – „Dreptul de a fi uitat” – conform articolului 17, RGDP);
 • restricționați prelucrarea (Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18, RGDP);
 • primiți datele dumneavoastra personale furnizate (Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20, RGDP);
 • obiectați la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră particulară, bazată pe interese legitime sau pe îndeplinirea unei sarcini de interes public (Dreptul la opoziție conform articolului 21, RGDP)

cu condiția îndeplinirii cerințelor legale necesare.

2. Retragerea consimțământului

În cazul în care consimțământul dumneavoastră a fost solicitat pentru prelucrarea datelor personale, vă rugăm să fiți informat că aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment în viitor, fără a afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

3. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Dacă doriți să exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau să retrageți un consimțământ explicit oferit, vă rugăm să trimiteți un mesaj Resonsabilului cu Protecție a Datelor din GLS Romania (detalii la punctul I.), explicând ce drept doriți să exercitați, astfel încât GLS Romania să ia măsurile suplimentare necesare pentru a vă respecta drepturile.

Dacă doriți să ne contactați prin e-mail necriptat, vă rugăm să rețineți că confidențialitatea informațiilor transmise nu poate fi garantată. E-mailurile necriptate pot fi citite de terți neautorizați. De asemenea, puteți contacta GLS trimițând o scrisoare scrisă Responsabilului cu Protecția Datelor de la GLS Romania (detalii la punctul I.).

Rețineți că am putea solicita o dovadă a identificării dumneavoastră pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat.

4. Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate ( http://www.dataprotection.ro / B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București, România).

V. Actualizări ale acestor informații privind protecția datelor

GLS Romania poate, la propria discreție, să actualizeze aceste informații prin publicarea informațiilor modificate pe acest site.

Aceste informații au fost actualizate ultima dată la 25 Mai 2018.