Bedrijfsinformatie

General Logistics Systems Netherlands B.V.
Proostwetering 40
3543 AG Utrecht
Netherlands

KvK-nummer:
34129769

Btw-nummer:
NL800597497B01

Informatie over onlinegeschillenbeslechting voor consumenten:
De Europese Commissie heeft een online platform voor de online beslechting van geschillen ("ODR-platform") opgericht. Dit platform doet dienst als toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online aankopen of dienstverleningsovereenkomsten. Klanten kunnen het ODR-platform vinden via de volgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr